Opdrachtgevers
Opdrachtgevers
Steeds meer mensen hebben problematische schulden

Steeds meer mensen hebben problematische schulden

Aan het einde van de maand komen sommige werknemers tot de ontdekking dat niet alle rekeningen betaald zijn. Terwijl men ook weet dat het de komende maand niet veel beter zal zijn. Schulden voor betrokkenen stapelen zich op en ze zien geen uitweg meer.

Dit raakt uw werknemer niet alleen privé, maar het heeft ook gevolgen voor u als werkgever. Regelmatig verzuim, loonbeslagen, verminderd functioneren ten opzichte van een medewerker zonder schulden. Ook bestaat er een toenemend gevaar voor diefstal en fraude door een werknemer met (dreigende) problematische schulden.
Omdat u loonbeslagen te verwerken krijgt kunt u hierin een signalerende rol spelen. Werkgevers kunnen om deze redenen extra alert zijn en een beleid ontwikkelen dat er op gericht is deze werknemers met deze problemen in een vroeg stadium te herkennen. Meestal zijn er signalen dat er iets aan de hand is, denk aan het verzoek om extra werkuren, verzoek om lening of voorschot, verzoek om uitbetaling van vakantie-uren en concentratieproblemen.
Dit kan voor u als werkgever het juiste moment zijn om in overleg te gaan met uw medewerker en ons in te schakelen.

Wij begeleiden uw medewerker zodat deze uit de financiële problemen komt en blijft.
Om de financiële situatie weer in balans te krijgen en te houden zoeken wij naar een passende oplossing.
Wij zorgen samen met hen voor een overzichtelijke administratie en brengen door een realistische budgetplanning een stabiel financieel perspectief weer binnen bereik.
Natuurlijk waarborgen wij de privacy van uw medewerker over uw situatie en houden wij rekening met achtergrond en levensbeschouwing van uw medewerker.
Er zijn geen wachttijden, verdere kosten en verzuim kunnen zo worden voorkomen.
De investering die u doet door het laten uitvoeren van budgetcoaching is niet kosteloos maar betaalt zich in veelvoud terug door een aanzienlijke kostenbesparing op langere termijn.

Éen op de zes Nederlandse huishoudens kampt met financiële problemen en problematische schulden.

Marivel biedt particulieren die zich in een dergelijke situatie bevinden gepaste hulp.
U kunt hierbij denken aan de volgende situaties:
– U kunt uw maandelijkse budget niet (meer) sluitend krijgen
– U heeft betalingsproblemen of –achterstanden
– U ontvangt regelmatig herinnerings- en/of aanmaningsbrieven
– Deurwaarders hebben loonbeslag gelegd

Mensen die te maken krijgen met bovenstaande situaties hebben vaak het idee dat ze er helemaal alleen voor staan.
Als budgetcoach helpen wij u uw financiële huishouding op orde te krijgen en te houden.
Wij treden op als (tijdelijke) coach en creëren overzicht in uw inkomsten en uitgaven. We stellen een budgetplan op dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Wij leren u weer goed met uw geld om te gaan en zetten met u een goede thuisadministratie op. We verzorgen aanvankelijk samen met u deze administratie zodat u precies ziet wat er maandelijks binnenkomt en waar uw geld naartoe gaat. We streven ernaar dat u uiteindelijk zelfstandig uw eigen financiële administratie op de juiste wijze voert.

Wanneer u hulp nodig heeft bij het ordenen en op orde houden van uw financiële administratie kunnen wij dit desgewenst van u overnemen of u leren hoe u dit in de toekomst zelf kunt doen.
Ook kunnen we met u bekijken of u wel gebruik maakt van inkomensverruimende voorzieningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, belastingteruggave en/of vrijstellingen van belastingen of heffingen.

Inwoners met financiële problemen zijn gebaat bij snelle en professionele hulp.
Er dient adequaat en snel ingespeeld te worden op de situatie van deze inwoners.
Steeds meer mensen worden geconfronteerd met betalingsachterstanden of problematische schulden waardoor deze mensen aankloppen bij de gemeente voor schuldhulpverlening.
Dit kost de gemeente veel extra werk en veel geld.

Het (preventief) samenwerken met een budgetcoach in een vroeg stadium kan er voor zorgen dat mensen niet (meer) in een problematische situatie terecht komen.
Ook kunnen wij gemeenten helpen bij het inlopen op de wachtlijsten.

blog-9